Mijn link met E2E-testen

Ik heb sinds 1998 al vermoed dat er in de definities van integratietesten iets miste, dat “wij IT-ers” een tunnelvisie hebben, waardoor wij bij voorbaat niet in staat zijn om bepaalde integratieproblemen te voorkomen.

In 2002 kreeg ik het voorrecht op een conferentie iets te mogen zeggen over wat ik toen met een ongelukkig woord “Chain Testing” noemde. De lezing ging vooral over ketenrisico’s en de maatregelen die daarbij hoorden. Deze zocht ik voornamelijk in de organisatie van de testen en het in kaart brengen van alle koppelingen. Ook daar miste nog steeds een belangrijk punt: ik bekeek namelijk integratie als een schakeling van systemen. Op zich is dat niet onjuist. Het is echter onvolledig: integratie heeft namelijk als doel om een proces te ondersteunen.

Integratie is niet het integreren van systemen maar het mogelijk maken van een proces.

Pas in het daadwerkelijk uitvoeren van een proces blijkt de integratie, niet door in systemen te kijken. Daarom zijn interfacetesten en systeemintegratietesten niet genoeg (hoewel ze wel noodzakelijk zijn).

Dit is de ontdekking die ik gedaan heb. Ik zal er nooit een Nobelprijs mee winnen: ik ben niet de eerste die deze ontdekking heeft gedaan. In de geschiedenis, in de IT, in de testwereld, overal is dit inzicht al bekend. Het is mij echter niet bekend of er een aanpak is die dit expliciet (of expliciet genoeg) benoemt en die de consequenties (voor testen) voldoende uitwerkt. De aanpak die binnenkort op polteq.com wordt gepubliceerd is dan wellicht de eerste poging.

Zie link voor de nieuwe praktijkgerichte aanpak voor E2E-testen:

http://www.polteq.com/testdienst/praktijkgerichte-aanpak-end-to-end-e2e-testen/